TOKYO GOGAKU GAKKO

Lịch trình học đặc biệt cho việc học lên

Hướng dẫn, hỗ trợ các bạn học sinh những thông tin cần thiết về trường học tiếp lên để đạt được thành công

Địa điểm thuận tiện gần 3 quận lớn của Tokyo.

Ikebukuro ở gần Shinjuku, Shibuya, Akihabara. Có thể đến bằng tàu hỏa, nó cũng thuận tiện để đi đến các điểm tham quan nổi tiếng.