TOKYO GOGAKU GAKKO

COURSESHướng dẫn khóa học

COURSESHướng dẫn khóa học

Khóa học dự bị học lênStudy abroad attend course

Thông tin chung khóa học

Học phíTutiation

Chi tiết Nhập học tháng 4 Khóa dự bị 2 năm Nhập học tháng 7 Khóa dự bị 1 năm 9 tháng Nhập học tháng 10 Khóa dự bị 1 năm 6 tháng
Phí xét tuyển hồ sơ 30,000円 30,000円 30,000円
Phí nhập học 50,000円 50,000円 50,000円
Học phí 1,320,000円 1,155,000円 990,000円
Phí khác (phí cơ sở vật chất, tài liệu, giáo trình) 86,000円 83,000円 80,000円
Tổng 1,486,000円 1,318,000円 1,150,000円

Thủ tục nộp học phí

cách nộp
gửi bằng ngân hàng

振込先
Ngân hàng Mizuho
Chi nhánh Ikebukuro
Swift Code MHCBJPJT
Tên chủ tài khoản : Toukyou Gogaku Gakkou kabushikikaisha
Tài khoản thường : 1993490
Địa chỉ ngân hàng : 170-0013 Tokyo-to, toshima-ku, higashi ikebukuro 1-18-1


Bank:MIZUHO BANK, LTD.
Branch:IKEBUKURO BRANCH
Swift Code:MHCBJPJT
Account Name:TOKYO GOGAKU GAKKOU KABUSHIKIGAISHA
Account No.:230-1993490
Bank Address:1-18-1 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 

Học bổng

Học bổng khuyến khích du học sinh người nước ngoài của bộ Văn hóa
Học bổng này dành cho đối tượng du học sinh muốn học Đại học, có thành tích học tập tốt, tuy nhiên còn hạn chế về khả năng kinh tế để hoàn thành khóa học, người được cấp học bổng cần thỏa mãn những điều kiện dưới đây.
1, Là học sinh có thành tích học tập ở cơ sở giảng dạy tiếng Nhật tốt (bao gồm cả thái độ học tập)
2, Tiền gia đình hỗ trợ hàng tháng (không bao gồm phí nhập học, học phí) dưới 90,000 yên.
3, Nếu người bảo lãnh đang ở Nhật, thu nhập của người bảo lãnh không quá 5,000,000 yên.
4, Là học sinh không đang nhận các học bổng khác
5, Là học sinh không đang nhận chế độ hỗ trợ du học của cơ quan khác.
6, Trường Tokyo Gogaku sẽ tiến cử những học viên đạt đủ những điều kiện trên.
Số tiền được nhận (ví dụ): 30,000 yên x 12 tháng = 360,000 yên.

Chế độ hỗ trợ dự thi trường thuộc chỉ định của trường Tokyo Gogaku
Trong trường hợp học viên thi vào trường đại học, cao học…. do trường chỉ định, học viên sẽ được hỗ trợ toàn bộ lệ phí thi.
Áp dụng cho học viên có thái độ học tập tốt, được nhận sự tiến cử từ giáo viên chủ nhiệm.